Anatomy of a Brand
Brand & Design
June 25 2014

"Anatomy of a Brand"

Brand ที่ดี.........จะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน

ถ้าเรานำ Brand มาเทียบกับคน
องค์ประกอบของ Brand ก็คืออวัยวะของเรานั่นเอง

ลองตรวจสอบดูว่า Brand ของคุณมีองค์ประกอบครบถ้วนรึยัง

Feel free to contact us if you have something to say!
DOWNLOAD MAP
Back to Top